สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.(National Discovery Museum Institute - NDMI)

ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้ “สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้นตามประกาศ คณะกรรมการบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เพื่อกำกับดูแลการจัดตั้ง “มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ ที่เน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุนและร่วมมือเป็น เครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศเพื่อร่วมสร้าง มาตรฐานกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากขึ้นและเสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่ เหมาะสม แก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

+ อ่านต่อ

มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้Museum THAILAND

แหล่งรวมข้อมูล พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของประเทศไทย
สำหรับนักท่องเที่ยว