ที่อยู่ติดต่อเรา
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
02 225 2777
02 225 2775
webmaster@ndmi.or.th
  
13.767397
100.498604
แบบฟอร์มติดต่อเรา
แผนที่