การเรียนรู้จากนิทรรศการอาจจุดประกายให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเยาวชน มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้
ที่ได้รับมาจากการชมนิทรรศการ ณ "มิวเซียมสยาม" ดังนั้น "สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)"
จึงจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้า
ฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา
และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ
เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญต่อ
พิพิธภัณฑ์มากขึ้น

 

 

การจัดเก็บเอกสารใช้ระบบหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน (LC) โดยจะเน้นเนื้อหาในหมวด
พิพิธภัณฑ์ (A) ประวัติศาสตร์ (D) รวมทั้ง หนังสือเด็ก และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์ รวมเนื้อหาทรัพยากรมากกว่า 4,000 รายการ* ในระยะแรก “ห้องสมุด” ให้บริการ ยืม – คืน หนังสือแก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ และในอนาคตจึงจะเปิดให้ บริการแก่สมาชิก ประชาชนทั่วไป

 

 

 

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง
ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเพทฯ
02 225 2777 02 225 2777แนะนำหนังสือใหม่: Bangkok Design Thai Ideas in Textiles and Furniture

โดยทั่วไปคนมักใช้ของตกแต่งบ้านที่มาจากต่างประเทศ หรือเป็นนักออกแบบของต่างประเทศ แต่ทุกวันนี้ในประเทศไทยของเราก็มีนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์จ..

  • แนะนำหนังสือใหม่: วารสารมิวเซียมสยาม "ช้างเล่มหนึ่ง"

    หนังสือ “ช้าง เล่มหนึ่ง” เกิดขึ้นเพื่อเป็นการนำทางให้คนไทยได้ทำความรู้จักกับ “เพื่อนเก่า” ของเราอย่างง่าย ๆ ตั้งแต่การกำเนิดช้างดึกดำบ..

    วันที่ : 18/01/13