ACTIVITIES and newsNational Discovery Museum Institute

แกลเลอรี่

เรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 3 : กิจกรรมประกวดเรียงความพร้อมภาพถ่าย หัวข้อ “ย่านเก่าเล่าเรื่อง”

สพร.ชวนร่วมประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ย่านเก่าเล่าเรื่อง”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ชวนน้อง ๆ ร่วมประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ย่านเก่าเล่าเรื่อง” พร้อมแนบภาพถ่ายให้สอดคล้องกับหัวข้อ 1 ใบ

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับสมัครนักเรียน 4-6 โรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียน 2 คน 
(1 คนเขียนเรียงความ 1 คนถ่ายภาพ)
- เขียนเรียงความลงบนกระดาษแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดจาก www.museumsiam.com) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
และไม่ต่ำกว่า 25 บรรทัด ด้วยลายมือเขียนเท่านั้น
 
“สำหรับทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รางวัลต่อไปนี้”
- แพ็กเกจกิจกรรมการเรียนรู้ ทัศนศึกษากับมิวเซียมสยาม กุฎีจีน เมืองโบราณ ดรีมเวิลด์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน พร้อมอาหาร ที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- หนังสือไดโนเสาร์เจ้าพิภพโลกล้านปี หนังสือสยามประเทศ และหนังสือผู้แทนเมืองไทย สำหรับนักเรียนจำนวนคนละ 1 ชุด
- ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ (Tool Kit) สำหรับโรงเรียน จำนวน 2 ชุด 
- เกียรติบัตรที่ระลึก
- โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน
- ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น**
- ประกาศผลภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ทาง www.museumsiam.com
 
ส่งที่: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ประกวดเรียงความประเทศไทย ครั้งที่ 3)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-225-2777 ต่อ 415


คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดdownload
Type:
.pdf
Size:
0.080 MB
คลิกเพื่อดาวน์โหลดกระดาษแบบฟอร์มdownload
Type:
.pdf
Size:
0.140 MB

วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2559