ACTIVITIES and newsNational Discovery Museum Institute

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อัพเดตล่าสุด วันที่ : 19/02/2018
19/02/2018 ใบประกาศราคากลาง ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการมิวเซียมติดล้อ download
Type:
pdf
Size:
0.048 MB
Download:
6
19/02/2018 ประกาศผู้ชนะงานจัดสัมมนาและประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2561 ASEAN Museum Forum 2018 download
Type:
pdf
Size:
0.023 MB
Download:
10
13/02/2018 แผนการจัดจ้างตามโครงการเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ download
Type:
pdf
Size:
0.011 MB
Download:
31
08/02/2018 ราคากลาง รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ ผ่านนิทรรศการหนุนเวียน แขกไปใครมา.PDF download
Type:
pdf
Size:
0.042 MB
Download:
37
03/02/2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัฒนาระบบภาพ 3 มิติเสมือนจริง download
Type:
pdf
Size:
0.018 MB
Download:
39
03/02/2018 ข้อกำหนด คุณลักษณะ เงื่อนไข งานออกแบบและผลิตแผ่นพับแนะนำนิทรรศการถาวรเรื่อง ถอดรหัสไทย download
Type:
pdf
Size:
0.140 MB
Download:
46
03/02/2018 ราคากลาง งานออกแบบและผลิตแผ่นพับแนะนำนิทรรศการถาวรเรื่อง ถอดรหัสไทย download
Type:
pdf
Size:
0.016 MB
Download:
41
03/02/2018 ข้อกำหนด ลักษณะและเงื่อนไข การจ้างจัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ปี2561 download
Type:
pdf
Size:
0.147 MB
Download:
40
03/02/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๑ ASEAN Museum Forum ๒๐๑๘ download
Type:
pdf
Size:
0.071 MB
Download:
44